• Bánh Tráng Bò Bía Đông Á Bánh Tráng Bò Bía Đông Á
  • Bánh Tráng Bò Bía Đông Á Bánh Tráng Bò Bía Đông Á
  • Bánh Tráng Bò Bía Đông Á
  • Thành phần: Bột mỳ 98% Chất ổn định sản phẩm super sponge-gel 0,5% Chất bảo quản E202 0,03% E211 0,03% Muối 0,1% Hương đậu xanh và nước Đặt Hàng Ngay
 • Bánh Tráng Bò Bía Đức Cường Bánh Tráng Bò Bía Đức Cường
 • Bánh Tráng Bò Bía Quốc Khánh Bánh Tráng Bò Bía Quốc Khánh
  • Bánh Tráng Bò Bía Quốc Khánh Bánh Tráng Bò Bía Quốc Khánh
  • Bánh Tráng Bò Bía Quốc Khánh
  • Thành phần: Bột mỳ 98% Chất ổn định sản phẩm super sponge-gel 0,5% Chất bảo quản E202 0,03% E211 0,03% Muối 0,1% Hương đậu xanh và nước Đặt Hàng Ngay
 • Bánh Tráng Bò Bía Quốc Thái Bánh Tráng Bò Bía Quốc Thái
  • Bánh Tráng Bò Bía Quốc Thái Bánh Tráng Bò Bía Quốc Thái
  • Bánh Tráng Bò Bía Quốc Thái
  • Thành phần: Bột mỳ 98% Chất ổn định 0,05% E202 0,03% E211 0,03% Muối 0,1% và nước Hương đậu xanh. Đặt Hàng Ngay
 • Bánh Tráng Bò Bía Vạn Lộc Bánh Tráng Bò Bía Vạn Lộc
  • Bánh Tráng Bò Bía Vạn Lộc Bánh Tráng Bò Bía Vạn Lộc
  • Bánh Tráng Bò Bía Vạn Lộc
  • Thành phần: Bột mỳ 98% Chất ổn định 0,05% E202 0,03% E211 0,03% 0,1% muối và nước Hương đậu xanh Đặt Hàng Ngay
Close Menu
×

Cart

Yêu cầu báo giá